Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost stranica, ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića.


Više o kolačićima

Zahtjev za prijavu kuće za odmor

Fizičke osobe
Upozorenje: OVAJ OBRAZAC TRENUTNO NIJE AKTIVAN! Poslani podnesci putem ovog obrasca neće biti razmotreni.
Obavijest: Ovaj obrazac popunjavaju fizičke osobe, ako ste pravne osobe pristupite obrascu ovdje.

Prijavljujem kuću za odmor (zgrada/dio zgrade/stan) koju koristim povremeno ili sezonski.

Navesti adresu i kućni broj
Navesti u m2
Navesti godinu za koju se traži razrez poreza
Ispuniti samo ukoliko želite da se rješenje dostavlja opunomoćeniku (navesti opunomoćenika, OIB, adresa opunomoćenika i tel.broj)

IZJAVA 1: Podnositelj zahtjeva predajom ovog zahtjeva izjavljuje pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su podaci koje navodim točni te da sam suglasna/an da nadležni upravni odjel ima pravo provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti navedene podatke u skladu s važećim propisima.

IZJAVA 2: Podnositelj zahtjeva upoznat je s odredbama Zakona o elektroničkoj ispravi (Narodne novine br. 150/05), te predajom ovog zahtjeva izričito izjavljujem da sam suglasan da mi Grad Pula-Pola, sva pismena povodom ovog zahtjeva, dostavlja elektroničkim putem.

Podnositelj, prije podnošenja ovog digitalnog obrasca, može se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njegovim osobnim podacima, upravljanja privolama i ostalog koja proizlaze iz Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem web stranice Voditelja obrade - https://www.pula.hr/hr/rad-gradske-uprave/gdpr/

IZJAVA 3: Podnositelj zahtjeva predajom ovog zahtjeva izjavljuje pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da u odnosu na njega ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).

 

IZJAVA 4: Podnositelj zahtjeva predajom ovog zahtjeva izjavljuje pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da će u produženom radnom vremenu voditi računa o poštivanju javnog reda i mira

Privici:

Povuci i ispusti privitke ovdje

Potraži privitak na računalu
Lista privitaka
  • Nema privitaka.