Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost stranica, ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića.


Više o kolačićima

Promjenu obveznika plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor

Fizičke osobe
Obavijest: Ovaj obrazac popunjavaju fizičke osobe, ako ste pravne osobe pristupite obrascu ovdje.
Molimo da u vašoj evidenciji izvršite promjenu

IZJAVA 1: Podnositelj zahtjeva predajom ovog zahtjeva izjavljuje pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su podaci koje navodim točni te da sam suglasna/an da nadležni upravni odjel ima pravo provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti navedene podatke u skladu s važećim propisima.

IZJAVA 2: Podnositelj zahtjeva upoznat je s odredbama Zakona o elektroničkoj ispravi (Narodne novine br. 150/05), te predajom ovog zahtjeva izričito izjavljujem da sam suglasan da mi Grad Pula-Pola, sva pismena povodom ovog zahtjeva, dostavlja elektroničkim putem.

Podnositelj, prije podnošenja ovog digitalnog obrasca, može se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njegovim osobnim podacima, upravljanja privolama i ostalog koja proizlaze iz Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem web stranice Voditelja obrade - https://www.pula.hr/hr/rad-gradske-uprave/gdpr/

IZJAVA 3: Podnositelj zahtjeva predajom ovog zahtjeva izjavljuje pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da u odnosu na njega ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).

Priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Dokaz o vlasništvu ili korištenju nekretnine (dovoljan je jedan od sljedečih dokaza)

  -       izvadak iz z.k. (vlasnički list)

  -       ugovor o kupoprodaji

  -       rješenje o nasljeđivanju 

  -       darovni ugovor 

  -       ugovor o najmu

Privici:

Povuci i ispusti privitke ovdje

Potraži privitak na računalu
Lista privitaka
 • Nema privitaka.