Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost stranica, ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića.


Više o kolačićima

Zahtjev za izmjenu urbanističkog statusa nekretnine

Fizičke osobe
Obavijest: Ovaj obrazac popunjavaju fizičke osobe, ako ste pravne osobe pristupite obrascu ovdje.
Navesti naziv prostorno planske dokumentacije u kojoj se traži izmjena
Broj K.Č. za koju se traži izmijena urbanističkog status nekretnine
Broj K.O. za koju se traži izmijena urbanističkog status nekretnine
Navesti novu namjenu koja se traži

IZJAVA 1: Podnositelj zahtjeva predajom ovog zahtjeva izjavljuje pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su podaci koje navodim točni te da sam suglasna/an da nadležni upravni odjel ima pravo provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti navedene podatke u skladu s važećim propisima.

IZJAVA 2: Podnositelj zahtjeva upoznat je s odredbama Zakona o elektroničkoj ispravi (Narodne novine br. 150/05), te predajom ovog zahtjeva izričito izjavljujem da sam suglasan da mi Grad Pula-Pola, sva pismena povodom ovog zahtjeva, dostavlja elektroničkim putem.

Podnositelj, prije podnošenja ovog digitalnog obrasca, može se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njegovim osobnim podacima, upravljanja privolama i ostalog koja proizlaze iz Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem web stranice Voditelja obrade - https://www.pula.hr/hr/rad-gradske-uprave/gdpr/

IZJAVA 3: Podnositelj zahtjeva predajom ovog zahtjeva izjavljuje pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da u odnosu na njega ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).

Napomena: Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva.

 

Priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. preslika katastarkog plana
  2. dokaz o vlasništvu

Privici:

Povuci i ispusti privitke ovdje

Potraži privitak na računalu
Lista privitaka
  • Nema privitaka.