Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost stranica, ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića.


Više o kolačićima

Zahtjev za 100% subvenciju gradskog prijevoza

Fizičke osobe
Ako ste zaposleni navesti gdje
Pustiti prazno ako ste zaposlen
Ako ste školarac navedite koji razred koje škole
Ako ste student navesti koja godina kojeg fakulteta
m2
Pustite prazno ako ne živite sami
Ako nemate navesti 0
Navesti državljanstvo (npr. RH)
Pustiti prazno ako ni ste darivatelj/darivateljica

IZJAVA 1: Podnositelj zahtjeva predajom ovog zahtjeva izjavljuje pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su podaci koje navodim točni te da sam suglasna/an da nadležni upravni odjel ima pravo provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti navedene podatke u skladu s važećim propisima.

IZJAVA 2: Podnositelj zahtjeva upoznat je s odredbama Zakona o elektroničkoj ispravi (Narodne novine br. 150/05), te predajom ovog zahtjeva izričito izjavljujem da sam suglasan da mi Grad Pula-Pola, sva pismena povodom ovog zahtjeva, dostavlja elektroničkim putem.

Podnositelj, prije podnošenja ovog digitalnog obrasca, može se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njegovim osobnim podacima, upravljanja privolama i ostalog koja proizlaze iz Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem web stranice Voditelja obrade - https://www.pula.hr/hr/rad-gradske-uprave/gdpr/

IZJAVA 3: Podnositelj zahtjeva predajom ovog zahtjeva izjavljuje pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da u odnosu na njega ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).

IZJAVA 4: Obvezujem se da ću u roku od 15 dana o svim promjenama u socijalno anamnestičkim podacima, odnosno prihodima kućanstva obavijestiti nadležni Upravni odjel Grada Pule. 

 

Napomena: Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva.

 

Priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. dokaz da subvenciju za prijevoz ne ostvarujem na teret poslodavca, udruge... 
  2. dokaz o ispunjavanju uvjeta o broju davanja krvi

Privici:

Povuci i ispusti privitke ovdje

Potraži privitak na računalu
Lista privitaka
  • Nema privitaka.