Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost stranica, ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića.


Više o kolačićima

Zahtjev za isplatu novorođenačke potpore

Fizičke osobe

ZAHTJEV SE PODNOSI U ROKU OD GODINE DANA OD ROĐENJA DJETETA UZ UVJET DA OBA RODITELJA IMAJU PREBIVALIŠTE  NA PODRUČJU GRADA PULE NAJMANJE JEDNU GODINU PRIJE PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA OSTVARENJE PRAVA.

Suglasan/na sam da se novčani iznos novorođenačke potpore Grada Pula-Pola isplati ovom vlasniku računa
Suglasan/na sam da se novčani iznos novorođenačke potpore Grada Pula-Pola isplati na

IZJAVA 1: Podnositelj zahtjeva predajom ovog zahtjeva izjavljuje pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su podaci koje navodim točni te da sam suglasna/an da nadležni upravni odjel ima pravo provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti navedene podatke u skladu s važećim propisima.

IZJAVA 2: Podnositelj zahtjeva upoznat je s odredbama Zakona o elektroničkoj ispravi (Narodne novine br. 150/05), te predajom ovog zahtjeva izričito izjavljujem da sam suglasan da mi Grad Pula-Pola, sva pismena povodom ovog zahtjeva, dostavlja elektroničkim putem.

Podnositelj, prije podnošenja ovog digitalnog obrasca, može se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njegovim osobnim podacima, upravljanja privolama i ostalog koja proizlaze iz Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem web stranice Voditelja obrade - https://www.pula.hr/hr/rad-gradske-uprave/gdpr/

IZJAVA 3: Podnositelj zahtjeva predajom ovog zahtjeva izjavljuje pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da u odnosu na njega ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).

Priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH ZA DIJETE NAVEDENO U PRIJAVI (preslika)
  2. KARTICA TEKUĆEG RAČUNA NA ČIJE ĆE SE IME REALIZIRATI ISPLATA (preslika)

Privici:

Povuci i ispusti privitke ovdje

Potraži privitak na računalu
Lista privitaka
  • Nema privitaka.